dijous, 27 d’agost de 2015


Disseny del flyer de la performance Abraço


Disseny del flyer de la performance Abraço, crèdits